chinatungsten online ESTABLISHED1997 ISO9001:2008 CERTIFICATED
Välkommen>>

Le trioxyde de molybdène de la propriété


三氧化钼粉Dragen av molybdentrioxid - elektro ansökan

Det elektrokroma materialet är den spänning, som anbringas i det elektriska fältet av induktionen på grund av oxider material - en reduktionsreaktion av Ijusabsorption eller ljusspridning av de resulterande materialets egenskaper ändras, vilket i sin sin tur orsakar en ändring i dess färg, och färgförändringen som svar på ett elektriskt fält kan reversibelt ändra , som orsakas av färgen på ljuset av MoO3 Mo prisändringarna genom absorption av elektroner och joner som alstras samtidigt insprutas i nätverks avstånden färgning vilket uttrycks av ekvationen:

MoO3 xA + + xe - AxMoO3
Där: 0 < x < 1 , A + är Li + , H +, K + , Na + och liknande. Injicerbara gjorde MO6 + + + reduceras till Mo5 , e- absorberade fotonenergi elektron i ett exciterat tillstånd , mellan Mo5 + och MO6 + migrationsnivån när fotonenergi som absorberas av elektronrörlighet vilket leder till färgning. Framställning av högpresterande molybdentrioxid filmerna var i centrum av studien. Under de senaste åren , med framsteg inom vetenskap och teknik , fortsätter filmen att molybdentrioxiden många nya beredningsmetod visas . För närvarande finns det en mängd olika metoder för framställning av filmer, såsom MoO3 ångavsättning , elektroavsättning , förstoftning, sol - gel.

MoO3 film har god elektrokrom prestanda , jämfört med andra material, såsom WO3 , TiO2 , etc , en kort svarstid elektrokroma , termokromatiska fastigheter med en grå stat , i det synliga spektrumet av en relativt jämn kurva av absorptionen topp nära 550 nm är närmare till känsligheten hos det mänskliga ögat ljuslist, så att utförandet av nanonanomaterialmolybdentrioxid är för närvarande föremål för forskning och fokus .

Kännetecken för molybdentrioxid - rök borttagning - flamskyddsmedel och dess tillämpning

三氧化钼 Polyvinylklorid ( PVC ) är en allmänt använd termoplastisk polymermaterial för allmänt bruk , men dess förbränning producerar rök var en av oro . Övergångsmetallföreningen har ett bra undertryckande av rök PVC, blandningar av två eller flera metallföreningar för god synergistisk rök - undertryckande PVC. PVC kräver ett relativt stort bearbetnings mängd mjukgörare sattes till klorhalten minskar avsevärt , vilket minskar syreindex , och produkterna av kablar allvarlig brandrisk i processen för använda. Lös problemet , oftast genom att tillsätta en lämplig mängd av flamskyddsmedlet formuleringar av kabeln , för att förbättra flamskydd .

PVC- kompositmaterial ideal formel är :
m ( PVC ) : m ( MoO ) : m ( DMMP ) : m ( APP ) = 100:3:6:8
I detta fall , den högsta komposit byggmaterial av röktäthet minskade mindre GB ( nationell standard byggmaterial < 75) , de mekaniska egenskaperna och flamskyddsmedel resultatindikatorer har nått maxgränsen . Integrerad flamma av systemet, ta bort rök bättre prestanda, molybdentrioxid flamskyddsmedel för PVC, är mycket viktigt att undertrycka effekten av den rök, minskade draghållfastheten , men gör inte påverkar användningen .

Cu2O/MoO3 inverkan på kvaliteten av PVC minska värmeförlusterna HCl -fasen är låg, och bortfallet massan mellan två separata system, men kvaliteten på den termiska krackningen av kolskelett förlorade signifikant reducerad väsentligt lägre graden av volym två , har röding också ökat kraftigt , visar en synergistisk effekt , speciellt vid 25 kW/m2 värme bestrålningsbetingelser Cu2O / MoO3 PVC och flamskyddsmedel röker dämpning synergi för mer idealiskt. Fastän molybdentrioxid som har en viss grad av eld och rök prestanda , men i praktiken , om mängden av kompositionen som appliceras separat, leder till inte bara lägga till en hög kostnadsökning utan även prestanda av kabeln skadas . Och om användningen av dessa föreningar består av komplexa system , du kan deras inbördes synergier kan förbättra flamskydd och motstånds rök , eld och kan spara hur mycket kabel för att uppnå både god retention prestanda och reducera kostnaden för linsen.

三氧化钼 Caractéristiques de trioxyde de molybdène - propriétés catalytiques et son application

Le trioxyde de molybdène présente les propriétés catalytiques uniques dans une partie de la synthèse organique de base . Mécanisme de trioxyde de molybdène en tant que catalyseur , à la lumière d' une longueur d'onde spécifique sous l'irradiation de la surface générée par l' électron excité - paires de trous a lieu dans un milieu adéquat , l'oxydation - des réactions de réduction , de sorte que la décomposition des polluants organiques. MoO3 largement utilisé en tant que synthèse d'alcools inférieurs et d'un catalyseur d'oxydation partielle , en particulier dans l'oxydation sélective et l' ammoxydation d'hydrocarbures , MoO3 tant que composant principal de sa haute activité et la sélectivité du catalyseur obtenu par des recherches approfondies et de l'application .

温怡芸etc préparé par imprégnation d'un nouveau support MoO3/ZrO2 , Pt/MoO3/ZrO2 catalyseurs préparés par imprégnation avec un volume égal d'une enquête son C3H8 , CO et NO activité catalytique , et avec le catalyseur de façon à gaz d'échappement d'automobile simulé trois traditionnelle Pt/La2O3/Al2O3 comparaison . Les résultats montrent que : la préparation d'un nouveau support a une meilleure performance et des sites plus texturées acides forts , Mo ions dans le réseau ZrO2 , formant une structure tétragonale déformée ; performances de réduction de l'acidité de surface du support et un impact direct sur les trois catalyseurs l'efficacité de l'activité catalytique du catalyseur , par rapport au catalyseur classique à trois voies Pt/La2O3/Al2O3 , Pt/MoO3/ZrO2 MoO3/ZrO2 le support de catalyseur préparé avec une meilleure activité à basse température d' exécution à trois voies est excellente et un large fenêtre à trois voies , C3H8 rendement de conversion amélioré Etats enrichi en oxygène . Nanobelts MoO3 ont de meilleures propriétés catalytiques que le matériau de base , principalement en raison de :

Nanomatériaux de petite taille , grande surface spécifique , dans beaucoup d'atomes de surface , et de renforcer la capacité du matériau catalytique des composés organiques adsorbées de réaction catalytique bénéfique ;

三氧化钼粉Nanorubans petite taille , diffusion de la lumière des électrons de la surface intérieure du verre à un court laps de temps , le taux de recombinaison des électrons et des trous sont réduits , améliorant ainsi l'efficacité photocatalytique ;

Etant donné que la largeur de la fente augmente MoO3 nano bandes , par rapport au matériau de base ayant les électrons lumière générée potentiels plus négatifs , avec une réduction plus forte correspondant , tandis que les trous photogénérés ayant son correct potentiel et ont une oxydation plus forte, résultant en une augmentation nanobelts activité photocatalytique .

Därför MoO3 nanomaterial kan tillämpas inom en utsläppsbegränsande organiska färgämnen .

Performance gasdetektering - Moo3 egenskaper
Gas sensorer används för att detektera en mängd olika gaser, särskilt omgivningsluft. Miljökontrollkravav förorening av giftiga och skadliga för påskynda sökandet efter gassensorer gas . Tidig upptäckt av olika elektrokemisk eller optisk metod huvudsak gas att detektera långsamma och komplicerad utrustning , höga kostnader, obekväma att använda . Med farorna med olika katastrofer gaser ökar , behovet av en rad olika brandfarliga , explosiva , upptäcks i tid giftiga gaser , befintliga metoder uppfyller inte detta krav . I början av 1960-talet upptäcktes det att metalloxidhalvledarmaterialhar en karakteristisk gasdetektering , vilket skapar ett nytt forskningsfältav gas -sensor har utvecklats och tillämpats främst känsligt material kan vissa metalloxider med N , halvledande egenskaper för p - typ , till exempel SnO2 , ZnO , TiO2 , Fe2O3 , WO3 , In2O3 , NiO , CoO , Cr2O3 , Cu2O , osv . Gas sensor halvledare är användningen av testgasen i oxidationen av ytan av halvledaren och av modifiering som leder till minskning av elementets resistans detekteringsreaktion för att detektera typen och gaskoncentrationen . När halvledaranordningen upphettas till ett stabilt tillstånd , är halvledarens yta i kontakt med den gas som skall adsorberas , till den fria diffusionen av molekyler först adsorberas på ytan , energiförlusten kinetik att förånga en del av molekylen , och den andra delen av de kvarvarande molekyler bundna till den termiska nedbrytningen av adsorptionen , om arbetsfunktion halvledare än dissociationen energin hos de adsorberade molekylerna av molekylerna adsorberat kommer att släppa den elektroniska produkten , och bildandet av positiva joner adsorberas .三氧化钼

Sensorer av metalloxid gas som " gas - el " information på enheten , jämfört med en snabb , enkel , etc. med andra metoder kan användas för att testa luftkvaliteten, mat kvalitet , smak , doft utvärdering och kontroll av produktionsprocessen . Men dessa ren fas av halvledaroxidär ett brett spektrum av känsliga material med en låg känslighet, god selektivitet , motstånd och andra defekter. Utvecklingen av vetenskap och modern teknik till sina högre föreslagna kraven , förutom att ha en högre , men också för att få större selektivitet och gas känslighetsstabilitet. Eftersom MoO3 är en halvledare brett bandgap , aktiva yta platser finns med selektiv effekt av gasen materialet testet , har det bra gasdetektering .

För att undersöka känsligheten för olika gas- gel -metoden , sputtering film består , var MoO3 och MoO3 beredd - Under senare år har forskare med hjälp av ett vakuum nedfall , ångavsättning , sol . MoO3 tunna filmen till en förhöjd temperatur (ca 450 ℃ ) för NH3 , H2, har CO, NO2 och andra gaser visat en viss känslighet för gas , utan helt enkelt MoO3 filmer på en variation av gas detekteringskänslighet , selektivitet , de relevanta villkoren i temperatur inte är idealiska , andra ämnen eller ändra metoden för beredningen av materialet kan effektivt förbättra egenskaperna för gasdetektering dopade material . V2O5 och MoO3 alternerande deponerade kompositfilm bildas vid låg temperatur ( 150 ℃ ) kan NO2 , NH3 , CO, CH4 , H2 och SO2 har hög känslighet, och har god selektivitet för H2 .

Sammanfattningsvis , under förhållanden med UV-strålning , filmen MoO3 som SnO2 , In2O3 och ZnO och andra metalloxider för CO , NO2 och andra gaser betydligt förbättrad känslighet , respons och återhämtning hastighet , men också material temperaturen avkänning för ofta hög , behovet av forskning för att förbättra när det gäller förberedelser, utrustning och funktionella partiklar stöder insatt lagret .

Om du är intresserad av vår svaveltrioxid, tveka inte att e - post : sales@chinatungsten.com sales@xiamentungsten.comeller Tel : 865925129696 kontakta oss .

Media Center>   [Information Bank]  [Dictionary of tungsten]  [Products Pictures' Bank]  [Live Video of Processing]  [Videos of Machining]  [Catalogs]
Ours Teams>   [Journey to Dongshan]  [2004 Xmas]  [2005 Xmas]  [2006 Spring Festival]  [2007 Spring Festival]  [Outside]  [2008 Spring Festival]  [2009 Xmas]
Chinatungsten Group>   [Tungsten Alloy Supplier]  [CTIA]  [CTIA-EN]  [CTIA-日本語]  [Tungsten Carbides] [Dart Accessories ] [Tungsten Wire]  [Tungsten Bars/Rods]   [Paper Weight]  [Tungsten Heavy Alloy]   [Chatroulette]   [Tungsten Wikipedia]   [Tungsten Jewelry]   [Fishing Sinkers]  [Tungsten Bucking bars]
    [Tungsten Alloy]   [XATCM ]    [Infosys]  [Pure Tungsten]  [Tungsten Heater] [Tungsten Powder]  [DartChina Club][Tungsten Copper]
    [Dart Shopping][Xiamen Tungsten] [Metals Price]

Address: 3F, No.25 WH Rd., Xiamen Software Park Ⅱ, FJ 361008,China
Phone:+86-592-5129696,+86-592-5129595;Fax:+86-592-5129797;Email:sales@chinatungsten.com sales@xiamentungsten.com
Certified by MIIT:闽B2-20090025 闽ICP备05002525号-1
Copyright©1997 - 2017 ChinaTungsten Online All Rights Reserved